DC Comics Çoklu-Evren Haritası

DC evreninin kozmik dünyasını keşfetmeye devam ediyoruz. Daha önce Dünya’da yer alan ve gezegenin kaderini kontrol eden, üzerindeki canlılara hayat veren Yaşamın Güçlerini inceledik, ardından kozmosta biraz ileriye açılarak sınıra kadar gittik, Darkseid, Highfather gibi tanrıları gördük, onları içeriye mahkum eden Source Wall’ı gördük, daha sonra evrendeki polis gücünün başında olan “Guardians of the Universe”ün tarihine, evrenin başından beri yedikleri herzelere göz attık. Şimdi merceğimizi biraz daha büyütüyoruz ve “Multiverse” tabirine odaklanıyoruz. Önceki makalelerde “Multiverse” kelimesini “Çoklu-Evren” olarak çevirip bu doğrultuda anlatmıştık. Bu yazımızda da aynı şekilde devam edeceğiz.

DC Comics’in bünyesinde yer alan evrenler ziyadesiyle fazladır. Toplam 52 farklı evren olduğunu söyleyen DC, geçtiğimiz senelerde Grant Morrison’un yazdığı Multiversity çizgi romanında çoklu-evrenin resmi bir haritasını yayınladı. Morrison’un Multiversity ile başlattığı bu çoklu-evren örgüsünü, geçtiğimiz aylarda Peter Tomasi ve Patrick Gleason, Multiplicity serisi ile devam ettirdi. Biz bu yazıda, DC’nin resmi çoklu-evren haritasını alacağız ve haritada yer alan kavramları, yerleri, zamanları ve daha da önemlisi 52 evrenin her birinin ne olduğunu anlatacağız. Haritamız şudur:

Öyleyse başlayalım! En dışarıdan, en içeriye doğru gideceğiz.

Overvoid

İlk monitor diye geçen bu evren, yaratılan bütün her şeyin üstündeki boyuttur. Aslına bakılırsa yazarların var olduğu yerdir. Boş bir kanvastır, yazarlar tarafından, gerçek dünyada şekillendirilen yer olarak geçer. tıpkı yaratıcılığın kendisi gibi uçsuz bucaksız bir alemdir. Neil Gaiman’ın yorumuyla “her şeyin çizilip hayat bulduğu ilk yer”.

The Source ve Source Wall

Daha önce The Source’u ve Source Wall’ı anlatmıştık. Anlattığımız yerdeki metni yeniden paylaşalım:

The Source denen şey, kelime anlamı olarak “Kaynak” demek. Bir üstteki kısımda “GodWave” isminde, eski dünyanın tanrılarının ölümüyle evrene salınan bir enerjiden bahsetmiştik ya. Bu enerji, evrenin tamamını sarmalayan, evrendeki hayatın oluşmasını sağlayan kaynakla birleşerek çok daha kuvvetli bir enerjiye dönüştü. Ve bu kaynak, DC evreninin tanrısının bir parçası oldu. The Presence’a ait bir parçaydı bu artık. Sunduğu gücün sınırları kesinlikle yoktu. Ancak bu kaynağa ulaşılması imkansız. Çünkü bu kaynağı sınırlayan bir duvar var. İşte Source’un sınırı olan, kimsenin ona ulaşamamasını sağlayan sınıra “The Source Wall”, kabaca çeviriyle “Kaynak Seddi” deniyor.

Yıllar boyunca nice varlıklar bu duvarı aşmaya çalıştı. Ancak duvar kendisine dokunan her şeyi, anında dondurup kendisinin bir parçası haline getiriyor, dolayısıyla duvardan geçiş yok. Duvarın tüm yüzeyi, zamanında duvarı geçmeye kalkıp da başaramayarak, duvara saplanan, yardım çığlığı yarıda kesilmiş varlıklarla dolu.

Monitor Sphere

DC evreninde, tıpkı Marvel’daki Watcher Uatu gibi evrende olup bitenleri izleyip kaydeden yüce varlıklar vardır. Bunlara Monitor denir. Crisis on Infinite Earths serisinden sonra evrenlerin sayısıyla sınırlandırılmış 52 tane Monitor kalmıştır. Monitorlar bu “Monitor Sphere” denen yerde yaşarlar.

Nil

Monitorların yaşadığı, sürekli evrilen ve Monitorların zihinleriyle gelişen gezegendir.

Limbo

Bir nevi araftır. Evrenden silinen, unutulan, süreklilikten çıkarılan, yok olmuş karakterler burada yaşarlar.

Sphere of the Gods

Tanrısal varlıkların yaşadığı bölgedir. Hakiki tanrı değil, tanrısal varlıklar olduğunun altını çizelim. Darkseid, Highfather gibi varlıkları kast ediyoruz. Şunu belirtmek gerek ki, burası bütün evrenlerin üzerinde yer alır. Yani, Earth-2’da gördüğünüz Darkseid ile ana evrende gördüğünüz Darkseid, aslında aynı varlıklardır. Çünkü 52 dünyanın tamamına ulaşımları vardır. Bu bölgeye ulaşmak normalde imkansızdır. Bu yüzden Boom Tube denilen, Multiverse’ün frekanslarında değişiklik yaparak açılan geçitlerden ulaşılabilir.

Apokolips

Apokolips gezegeni, daima yanan alev çukurlarının olduğu gezegendir. Üzerinde yaşayanlar, başka dünyalardan kaçırılan ve mahvedilen varlıklardır. Düşük seviyeli insanlar olarak görülür nüfusun çoğu. Cesur ve acımasızlardır. Bu “Lowlies” diye tabir edilen nüfusun bir üstünde Parademonlar vardır. Darkseid’ın askerleridir ve asayişi sağlarlar. Onların bir üstü, Dişi Furyler olarak geçer. Bu kadınlar, Darkseid’ın kişisel muhafızlarıdır. Yani gezegende acımasız bir kast sistemi vardır. Gezegen teknolojik olarak çok ileridedir ve sürekli gelen yeni kötücül bilim insanları bunu sağlamaya devam eder. Apokolips Darkseid tarafından demir bir yumrukla yönetilir.

New Genesis

New Genesis, DC’nin “iyi” tanrılarının hüküm sürdüğü gezegendir. Ormanlarla kaplıdır ve hayat doludur, vahşi doğa özgürce yaşamını sürdürür. Gezegeni, Highfather yönetir. Onun hükmünden bağımsız yaşamak isteyen ilkellerse, gezegenin yapısını bozmamaları için gökte uçurulan Supertown şehrinde yaşarlar. Gezegende ayrıca böceksi canlılar, Genesislilerle eş statüde yaşarlar. Her Genesisli, gücünü Source’tan aldığında bir seramoni düzenlenir ve New God olarak kabullenilir. Gezegenin asıl yerlileri olan Genesislilere Forever People (Sonsuz Halk) denir ve Highfather’ın, insan çocuklardan bazılarını toplayarak birlikte yaşattığı bir dünyada var olurlar. İlk Genesis gezegeni zamanında ilk New Gods tarafından yıkıldığı için bu yeni yere New Genesis denir. Apokolips gezegeni ile sonsuz bir savaştadırlar. Ancak bir dönem, ateşkes amacıyla, Highfather ve Darkseid anlaşarak oğulları Orion ve Scott Free’yi birbirlerine fidye olarak verirler ve kısa süre de olsa ateşkes sağlanır.

Hell

Aslına bakarsanız, dinlerde yer alan cehennemin bizzat kendisidir. Boyutu sınırsızdır. Cennete girmeye yasaklananların ruhlarının bulunduğu yerdir. Etrigan isimli karakter burada yaşar. Lucifer’in, anahtarlarını bırakıp gittiği boyut burasıdır. Uzun bir müddet buranın hükümdarlığını Lucifer yapmış, daha sonra sıkılınca yerine Mazikeen isimli bir varlığı bırakıp gitmiştir.

Heaven

Tıpkı Hell gibi burası da dinlerdeki cennetin karşılığıdır. Melekler burada yaşarlar. Kapısında Michael, kılıcıyla bekler. Cennete kimi girip kimin girmeyeceğine karar vermek onun işidir. 7 katlıdır. En üst katında ise DC evreninin tanrısı Presence’ın tahtının olduğu düşünülür.

Skyland

Burası, DC evreninde, eskiden insanların tapındığı antik tanrıların var oldukları yerdir. Eski Yunan tanrıları, Roma tanrıları, Kelt tanrıları, Çin ve Meksika tanrıları burada yer alır. Her bir tanrı grubunun kendi yerleri vardır. Örneğin, Yunan tanrıları Olympianlar, Olympus bölümündedir. Dünya’dan buraya açılan bazı geçitler vardır, Olympus Dağı bunlardan birisidir.

Underworld

DC evreninde, Phantom Zone denen bir yer duymuş muydunuz? Hani zamanında Zod ve avanelerinin hapsedildiği yer? İşte orası tam olarak burası oluyor. Bir nevi hapis olmasının yanı sıra Skyland’in tam zıttıdır. Hades’in nerede olduğunu merak ediyorsanız, kendisi burada dinlenir.

Dream

Neil Gaiman’ın Sandman serisini okumuş muydunuz? Okumadıysanız mutlaka okuyun. Sandman’in baş karakteri Dream’in dünyası burasıdır. Evrendeki rüyalar burada şekillenir. DC evrenindeki gezegenlerden, Amethyst’in gezegeni Gemworld bu evrendedir.

Nightmare

Hakkında çok fazla şey bilmiyoruz, ancak burası Dream evreninin tam zıttıdır. Kabusların yaratıldığı yerdir.

Koordinatlar

Çoklu-Evren bazı ana koordinatlara sahiptir. Bunlara X-Y ekseni şeklinde bakalım.

Order
      Pit——————–Pinnacle
Chaos

Order/Pinnacle Bölgesi

Klasik ve optimist, basit evrenler bu düzlemde yer alır. Örneğin, Captain Marvel’ın Earth-5 evreni, Marvel evrenine oldukça benzeyen Earth-8, Astro City benzeri evren Earth-34 buraya denk gelir.

Order/Pit Bölgesi

Karanlık ve daha yetişkin evrenler bu düzlemde yer alır. Örneğin, Watchmen karakterlerinin uyarlandığı Charlton evreni Earth-4, 90ların Image Comics evreni Earth-41 bu düzlemdedir.

Chaos/Pinnacle Bölgesi

Çılgın, uçuk kaçık ve tuhaf evrenler bu düzlemde yer alır. Örneğin, bebek JLA dünyası Earth-32, hayvan JLA, Zoo Crew dünyası Earth-26 ve cinsiyetlerin değiştiği Earth-11 bu düzlemdedir.

Chaos/Pit Bölgesi

Karanlık, distopik, depresif evrenler bu düzlemde yer alır. Örneğin, Nazi dünyası Earth-10, Crime Syndicate dünyası Earth-3 ve süper vampirlerin olduğu kabus dünyası Earth-43 bu düzlemdedir.

Bu koordinatlarda ayrıca bilmeniz gereken şey, haritada bulunan her dünya koordinat düzleminde tam tersinde olan dünyanın zıttı olarak var olur. Örneğin, Earth-4 karanlık bir dünyayken, Earth-42 çocuklar için hazırlanmış bir dünyadır.

Speed Force Wall

Işık hızının ulaşabildiği son yerdir. Flash ve diğer koşucular, bu duvarı aşamazlar. Tanrıların bölgesi ile dünyaları ayıran çizgidir.

The Bleed

Dünyaların bulunduğu, Orrery of Worlds, yani Dünyalar sisteminin boşluğunda yer alan maddedir. Kıpkırmızıdır. Monitorlar bu maddeden yararlanırlar. Evrenler arasındaki seyahatlerde, kahramanların etrafının kıpkırmızı olmasının sebebi budur. Boom kanalları açıldığında, onları çevreleyen kırmızı maddeler de Bleed olarak geçer.

Dünyalar

Kavramları bitirdiğimize göre tek tek hangi dünyanın kime ait olduğunu öğrenmeye başlayalım.

Wonderworld & Bloodmoon

Haritaya yeniden bakarsanız, bütün dünyaları çevreleyen yörüngenin üzerinde bu iki dünyayı görürsünüz. Tıpkı diğer bütün evrenler gibi bu iki dünya da birbirlerinin zıttıdır. Eski tanrılar tarafından yaratılan Wonderworld, Mageddon isimli korkunç bir canavara engel olması için yaratılmıştır. Justice League’e oldukça benzeyen kahramanlar tarafından korunur. Örneğin, Nightmare isimli kahraman, düşmanlarının kalbine korku salar, Nemo adında bir yardımcısı vardır, Glimmer adında bir koşucu, Mote isminde küçülebilen birisi, Goddess isminde bir tanrıça ve Robot isminde bir varlık bulunur. Blood Moon ise Brainiac tarafından yaratılmış Telos isimli gezegendir. Convergence hikayesinde, kahramanların toplatılıp birbirleriyle savaştırıldıkları yer burasıdır. Yani bütün evrenleri toparlayabilmesinin sebeplerinden birisi, zaten evrenlerin ötesinde bir yer olmasıydı. Daha sonrasında Telos bilinç kazanarak, yok olmuş olan Earth-2’nun yerine geçmiş ve kahramanların, kendi üzerinde var olmasına izin vermiştir.

Earth-0

Prime Earth diye de geçer. Ana DC evrenidir. Karakterler DC’nin asıl dergilerindeki karakterlerdir. Kahramanlar gençtir ve kariyerlerine yeni yeni başlamışlardır. En son çıkan Rebirth özel sayısıyla bu evrenin 10 senesinin çalındığını öğrenmiştik. Çoklu-evrenin temel dünyasıdır.

Earth-1

DC’nin grafik roman evrenidir. Batman Earth One, Superman Earth One kitapları bu evrene aittir. Dünya hala yeni yeni kurulmaktadır ve henüz kesin bir şey yoktur. Kahramanların hepsi kariyerlerine ilk defa başlamaktadırlar.

Earth-2

Altın çağ karakterlerinin ve eski Justice Sıciety of America ekibinin evrenidir. Alan Scott, Jay Garrick ve diğer eski ana karakterler burada yer alır. Darkseid’ın orduları tarafından yok edilmiş, ancak daha sonra Telos tarafından Blood Moon gezegenine yerleşilmiştir.

Earth-3

Crime Syndicate’ın evrenidir. Bu evrende kahramanlar kötülere dönüşmüştür. Ultraman, Owl-Man, Johnny Quick ve Superwoman vardır. Anti-Monitor’un saldırısından sonra harabeye dönmüştür.

Earth-4

Pax Americana diye de geçer. Charlton Comics karakterlerinin dünyasıdır. Bu karakterler, Watchmen karakterlerinin esinlenildiği karakterlerdir. 11 Eylül sonrası daha politik bir evrendir. Captain Atom, Blue Beetle ve Question’ın evrenidir.

Earth-5

Thunderworld diye de geçer. Captain Marvel ve eski Fawcett Comics karakterlerinin dünyasıdır. Marvel ailesi (Mary Marvel, Captain Marvel Jr.) burada yaşar. Daha parlak ve iyilikle dolu, aydınlık bir dünyadır.

Earth-6

Stan Lee’nin “Just Imagine” evrenidir. DC karakterlerinin Stan Lee tarafından yeniden yaratıldığı yerdir. Superman, Krypton’dan sürülmüş eski bir polis, Wonder Woman bir Inca tanrısının korumasıdır.

Earth-7

“Essential Major Comics” evreni olarak da geçer. Daha iyi bir gelecek vaadi vardır. Bu evren Ultimate Marvel evreninin uyarlamasıdır. Crusader, Walküre ve Microbot gibi kahramanları vardır. Burada sadece kaos ve delilik hüküm sürer.

Earth-8

Major Comics olarak da geçer. “Angor” adına sahiptir bir zamanlar. Marvel karakterleridir. Retaliators isminde Avengersvari bir ekip, Future Family, American Crusader, Lady Bug ve Machinehead gibi karakterleri vardır.

Earth-9

“Tangent Comics” evreni olarak da geçer. New 52 Superman’in 9. sayısında gördüğümüz bu evrende karakterler farklı ancak isimler aynıdır. Superman yüksek zekalı ve zihinsel güce sahiptir, Flash yaşayan ışıktır, Green Lantern ölüleri dirilten birisidir.

Earth-10

Earth-X diye de geçer. Masterman takımı yer alır. 2. Dünya Savaşı’nı burada Naziler kazanmıştır ve Superman’in Nazi versiyonu Overman’ın yanında Justice League’in Nazi versiyonları, Leatherwing, Brunhilde ve Underwaterman yer alır. Onlarla savaşan kişilerse Freedom Fighters adında, Amerika’nın sembolü Uncle Sam’in ekibidir.

Earth-11

Cinsiyet değişimi evrenidir. Hikayeler ana evrenle aynıdır ancak karakterlerin cinsiyetleri değişmiştir. Superman, Superwoman, Batman Batwoman, Wonder Woman, Wonderous Man, Flash, Jesse Quick, Green Lantern ise Star Sapphire olmuştur.

Earth-12

Batman Beyond evrenidir. Teknolojik olarak daha gelişmiş olan bu evrende Batman emekli olmuş, yerine Terry McGinnis geçmiş, yaşlı bir Superman, Warhawk, Green Lantern Kai-Ro ve Big Barda’yla, Justice League Unlimited’ı kurmuştur.

Earth-13

Vertigo benzeri bir evrendir. Superdemon’un (Superman/Etrigan birleşimi) kurduğu daha karanlık bir Justice League, League of Shadows vardır. Ekipte, Hellblazer, Fate, Ragman, Deadman ve Swamp Man vardır.

Earth-14 

Grant Morrison’un orijinal Multiversity serisinde, bilinmeyen 7 evrenden birisi olarak geçiyordu. Morrison, bu evrenleri, yazarların istediği gibi kullanmasını söylemişti. Superman: Multiplicity hikayesinde bu evrende Justice League of Assassins’in yaşadığını öğrendik. Tüm JL ekibi Deadshot vari, suikastçilerdi.

Earth-15

Bir ütopik dünyayken Superboy Prime tarafından yok edilmiştir. Sadece, kozmik bir nesne olan ve ne yaptığı tam olarak bilinmeyen Cosmic Grail bu evrende yer alır, başka bir şey yoktur.

Earth-16

Earth-Me olarak geçer. “Just”ın evrenidir. Kahramanların ve kötülerin çocukları, suçlardan tamamen arındırılmış bu evrende, süper ünlüler olarak yaşarlar. Supersons (Chris Kent ve Damian Wayne), Alexis Luthor, Kyle Rayner, Wally West ve Connor Hawke yaşar.

Earth-17
Atomic dünya. Atomic Knights of Justice’in evrenidir. Bir kıyımın ardından geriye kalan radyoaktiviteyle dolu dünyada, Captain Adam Strange’in yönettiği Atomic Knights ve Justice League’in karışımı bir ekip vardır.

Earth-18

Vahşi Batı dünyası. Dünya, 19. yüzyılda donmuş ve bu teknoloji ve kültürle yaşamaya devam eder. Justice Riders ekibi vardır. Kahramanlar, vahşi batı karışımı kişilerdir. Superchief, El Diablo, Madame 44, Bat-Lash, Cinnamon bu evrenin kahramanlarıdır.

Earth-19 

Gaslight evreni. Kahramanların Victoria dönemi İngiltere’sinde ortaya çıktığı, Steampunk bir evrendir. Gaslight Batman, Amazonia Wonder Woman, Accelerated Man ile Shrinking Man’in dünyasıdır. Gotham by Gaslight grafik romanı burada geçer.

Earth-20

Pulp-Earth diye geçer. Doc Fate ve SoS (Society of Superheroes)’un evrenidir. Dünya savaşından yeni çıkmış, decopunk bir teknolojiye sahip dünyadır. Inmortal Man, Lady Blackhawk, Might Atom ve Abin Sur, buranın kahramanlarıdır.

Earth-21

New Frontier dünyası. John F. Kennedy’nin suikasti hiç gerçekleşmemiş, başkan, genç Justice League ekibini bilimsel olarak teşvik edip düşmanlarla savaşmıştır.

Earth-22

Kingdom Come evreni. Evet, o kitap burada geçiyor. Kahramanlığı bırakan Superman’den sonra yeni ve genç kahramanlar ortalığı kaosa sürüklemiştir. Ancak Superman geri döndüğünde işleri yoluna koyar.

Earth-23

Siyahi ve Amerikan Başkanı Calvin Ellis’in Superman olduğu bu evrende, kahramanlar siyahidir. Nubia, John Stewart, Black Lightning, Vixen, Steel ve Cyborg bu evrenin asıl kahramanlarıdır.

Earth-24

Grant Morrison’un orijinal Multiversity serisinde, bilinmeyen 7 evrenden birisi olarak geçiyordu. Morrison, bu evrenleri, yazarların istediği gibi kullanmasını söylemişti. Hala bilinmiyor.

Earth-25

Grant Morrison’un orijinal Multiversity serisinde, bilinmeyen 7 evrenden birisi olarak geçiyordu. Morrison, bu evrenleri, yazarların istediği gibi kullanmasını söylemişti. Hala bilinmiyor.

Earth-26

Earth-C olarak geçer. Captain Carrot ve Amazing Zoo Crew’ın evrenidir. Kahramanlar, çizgi film fizik kurallarının geçerli olduğu bu evrende, hayvansı ve antropomorfiktir. Ekibin lideri Captain Carrot, Supermanvari bir tavşandır.

Earth-27

Grant Morrison’un orijinal Multiversity serisinde, bilinmeyen 7 evrenden birisi olarak geçiyordu. Morrison, bu evrenleri, yazarların istediği gibi kullanmasını söylemişti. Hala bilinmiyor.

Earth-28

Grant Morrison’un orijinal Multiversity serisinde, bilinmeyen 7 evrenden birisi olarak geçiyordu. Morrison, bu evrenleri, yazarların istediği gibi kullanmasını söylemişti. Hala bilinmiyor.

Earth-29

Bizarro Dünyası. Kahramanlar, asıl karakterlerin Bizarro versiyonlarıdır. Örneğin Flash, yaşayan en yavaş adamdır.

Earth-30

Red Son evreni. Superman’in roketi, Amerika yerine Ukrayna’ya düşer ve komünizmin kahramanı olur. Lex Luthor Amerika çıkarları için ona karşı savaşır. Batman bir Rus isyancı, Atom’sa bir Amerikan casusudur. Mark Millar’ın Red Son serisi burada geçer.

Earth-31

Korsan evreni. Küresel ısınma sonrası her yer su altında kalmıştır ve evren korsanlarla dolmuştur. Captain Leatherwing bu evrenin önemli karakterlerindendir.

Earth-32

Amalgam dünyası. Ancak Marvel ve DC Amalgam karakterleri değil, DC’nin kendi karakterlerinin amalgamları yer alır. Supermartian (Superman/Martian Manhunter), AquaFlash, WonderHawk, Black Arrow bu evrenin kahramanlarıdır.

Earth-33

Ultra Comics dünyası. Bu evrende kahramanlar yoktur. Bütün süper kahramanlar ya televizyonlarda, filmlerde ya da çizgi romanlarda yer alır. Bizim dünyamız olması muhtemeldir.

Earth-34

Cosmoville evreni. Kurt Busiek’in Astro City’nin benzeri bir evrendir. Goodfellow, Herculina, Stingray, White Ghostman ve Cutie gibi karakterler vardır.

Earth-35

“Rob Liefeld evreni” olarak da bilinir. Pseudoverse adı da vardır. Super-Americans ekibi yer alır. Majesty, Queen of Venus, Mercury-Man yer alır.

Earth-36

Justice-9 birliğinin evreni. Optiman, Flashlight, Red Racer ve War-Woman’ın evreni.

Earth-37

Howard Chaykin’in yarattığı evren. Thrillkiller çizgi romanının geçtiği yer. Burada 50lerin sonu 60ların başında geçer ve kahramanlar kanunsuz ilan edilmiştir. Gotham’ı koruyan kişiler Batgirl ve Robin’dir.

Earth-38

John Bryne evreni. Superman ve Batman, kariyerlerine 30larda başlamış ve günümüze gelene kadar miraslarını başkalarına aktararak kahramanlığı sürdürmüşlerdir. Bryne’ın, Generations çizgi romanı bu evrende geçer.

Earth-39

Wally Woods evreni. Agents of WONDER burada yer alır. Kahramanlar, güçlerini teknolojik gelişmelerden ve yapay zekalardan alır. Bir teknoloji evrenidir.

Earth-40

Counter World olarak geçen bu yer, Earth-20’nin zıttıdır. Dieselpunk teknolojinin hakim olduğu bu Mad Maxvari evrende kötüler ön plandadır. Vandal Savage, Lady Shiva ve Count Sinestro gibi kötülerin kurduğu the Society of Supervillains hüküm sürer.

Earth-41

Image Comics evreni. Image’ın karakterlerinin farklı versiyonları bu evrende yer alır. Dino-Cop (Savage Dragon), Spore (Spawn) gibilerin kurduğu Nimrod Squad (Youngblood) ekibi tarafından korunur.

Earth-42

Li’l Leaguers evrenidir. Kahramanlar çocuksu ve “chibi” tarzı varlıklardır. Evrendeki aktif kahramanlar Wonder Woman ve Steel’dir. Bu evrenin karanlık bir sırrı vardır. O da bu evrendeki kahramanların kötücül ajanlar olduğudur.

Earth-43

Red Rain evreni. Karanlık ve korkunç bu evren, vampir süper kahramanlarla doludur. Blood League’in hakim olduğu bu evrene vampir Red Rain Batman’i, Vampir Ultraman ve diğer kahramanların vampir versiyonları hakimdir.

Earth-44

Metal League evreni. Justice League kahramanlarının Doc Tornado tarafından yaratılmış metal versiyonları vardır.

Earth-45

Overcorp ismindeki bir şirketin kontrolü altında olan bu evrende, Clark Kent, Lois Lane ve Jimmy Olsen’ın yarattıkları Superdoom, evrenleri gezip Supermanleri öldürmeye başlamış ama sonradan durdurulmuştur.

Earth-46

Grant Morrison’un orijinal Multiversity serisinde, bilinmeyen 7 evrenden birisi olarak geçiyordu. Morrison, bu evrenleri, yazarların istediği gibi kullanmasını söylemişti. Hala bilinmiyor.

Earth-47

Dreamworld diye geçen rüyalar evrenidir. Sunshine Superman, Shooting Star, Magic Lantern gibi kahramanları vardır. Prez isminde bir genç, Amerikan başkanı olup çokça şey başarmış ve kahramanlara sponsor olmuştur.

Earth-48

Warworld olarak geçen bu evrende insanlardan bakterilere kadar her varlığın süper gücü vardır. Foreruners ırkı olarak geçerler. Lord Volt ve Lady Quark tarafından yönetilir.

Earth-49

Grant Morrison’un orijinal Multiversity serisinde, bilinmeyen 7 evrenden birisi olarak geçiyordu. Morrison, bu evrenleri, yazarların istediği gibi kullanmasını söylemişti. Hala bilinmiyor.

Earth-50

DC Animasyon evreninin geçtiği yer olarak bilinse de buradan sadece etkilenmiş ve animasyon evrenindeki karakterlere yakın olarak Justice Lords ekibine sahip olmuş evrendir. Kahramanları, Squadron Supreme ekibinin karakterlerine ziyadesiyle benzemektedir.

Earth-51

Earth-AD olarak da geçer. Jack Kirby evrenidir. Distopik bir gelecektir. İnsanlığın sonu gelmiştir ve evrenin sonunda OMAC robotları ve Kamandi adında bir insan çocuğu vahşi hayatla birlikte var olur.

Rock of Eternity

Evrenin merkezinde yer alan bu yer, büyücü Shazam’ın yeridir ve yedi ölümcül günahı buraya hapsetmiştir. 5000 yıl önce, The Champion adında bir varlık tarafından biri Cennet, biri Cehennem’den alınan iki taşı birbirlerine birleştirerek yaratılmıştır.

House of Heroes

Evrenin en orta noktasında yer alan bu yer, bütün evrenlerin hepsine seyahat edebilen, evreni koruyup kollayan kahramanların merkezi uydusudur. Tıpkı Justice League’in, Dünya’nın üzerinde bir uyduda olanları izlemesi gibi, onlar da evreni izlerler. Önceden Monitorlara ait bir yer olsa da artık her boyuttan farklı bir kahraman burada yer alır. Rebirth döneminde, Multiplicity hikayesinde Superman de burayı ziyaret etmişti.

Peki, DCEU, Young Justice gibi çizgi roman dışı medya, bu evrenin neresinde kalıyor?

Geoff Johns ve Zack Snyder, hem TV dizilerinin, hem de filmlerin DC çoklu-evreni içinde yer aldığını daha önce birkaç kere söylemişti. Ancak listeden de gördüğünüz kadarıyla pek uymuyorlar. Örneğin, Supergirl’ün evreni Earth-38 olarak geçiyor. Ya da Harrison Wells, Earth-19’dan gelme. Yani, çizgi romanlarla uyumlu değiller. Dolayısıyla düşüncemiz biraz daha şu şekilde; DC Comics, çizgi roman ve tv medyasını ikiye ayırıyor ve iki farklı çoklu-evren sunuyor. En iyisi de budur muhtemelen.

***

Böylelikle bir kozmik DC yazımızın sonuna geldik. Diğer yazılarımıza da göz atmayı unutmayın!

Yorumlar