DC Evreninin Muhafızları

DC Comics evrenindeki kozmik dünyayı incelemeye devam ediyoruz. Bu yazımızda, DC kozmik evrenine biraz daha derinlemesine gireceğiz. Konumuz, uzayı denetleyen, kontrol eden ve yöneten Guardians of the Universe, yani Evrenin Muhafızları.

Evrenin Muhafızları kimlerdir?

Guardians of the Universe olarak bilinen bu varlıklar, kısa boylu, şirinleri andıran mavi kozmik varlıklardır. Maltus isminde bir gezegende doğmuş ve evrendeki ilk zeki canlılardan olmuşlardır. Bilime adadıkları hayatlarını, çevrelerindeki gezegenleri incelemekle onlar üzerinde deneyler yapmakla geçirmişlerdir. İçlerinden, Krona ismindeki bir Maltuslu, zamanı bükerek zamanın başlangıcına gider ve deneyi başarısızlıkla sonuçlanır, DC çoklu-evreninin (Multiverse) yaratılmasına sebep olur. Bunun yanı sıra, kötücül anti madde evreni olan Qward’ı da yaratır. Bundan dolayı sorumluluk hisseden Maltuslular, evreni başka kötülüklerden korumak için muhafız olmaya karar verirler ve bu yolda ilerlemeye başlarlar. Evrim geçirirler, kafatasları büyür, kendi bedenleri küçülür zamanla, sonunda bildiğimiz şekillerine ulaşırlar. OA isimli yeni keşfedilmiş bir gezegene yerleşirler.

Controllers

Krona’nın sebep olduğu faciadan sonra OAlılar üçe ayrılır. Kendilerine Controllers diyen bir grup kötülüğü doğrudan arayıp yok etmeye karar verir ve OA’yı terk edip başka bir boyuta geçer, kötücül varlıkları yok etmek için silahlar icat ederler. Güneşleri söndürebilecek Sun-Eaterlar, gezegenleri yutabilen varlıklar ve düşünceyi gerçekliğe dönüştürebilen Miracle Machine’i icat ederler. Zamanla evreni yönetmek için bir polis gücüne ihtiyaç duyarlar ve Darkstars isimli bir ekip kurarlar. Bu birliğe doğrudan kendi güçlerine ulaşıp enerjilerini kullanma imkanı sunarlar. Ancak Darkstars zamanla, Controllers’ın istediklerinden çok kendi istediklerini yapınca, desteklerini çekip ölmelerine sebep olurlar. Bundan sonrasında da kontrollerini yapabilecek varlıklar aramaya devam ederler.

Zamaronlar

Krona olayından sonra ayrılan gruplardan bir diğeri Zamaronlardır. OA’daki dişi muhafızların tamamını içeren bu grup, OAlılar artık ölümsüz olduğu için yeniden üremeye ihtiyaç duyulmadığını düşünür ve gezegeni tamamen terk ederler. Amazon kelimesinin bir anagramı olan Zamaron’u isim olarak seçerler. Zamaronlar evrimleşir ve savaşçı bir kültür oluştururlar, mental yetenekleri yerine fiziksel özelliklerini evrimleştirmeye odaklanırlar. Enerjilerini, kristaller içinde saklarlar ve zamanla seçtikleri kraliçelerine bu kristali verirler. Bu kraliçeye Star Sapphire denir. Ancak kristalin kendisine has bir gücü olduğu için, kristal çoğu zaman kraliçeyi yöneten varlıktır. Bu da çoğu zaman kraliçenin daha kötücül bir doğaya sahip olmasına sebep olur. Zaman içinde yeniden üremek isteyen Zamaronlar bu boyutu terk ederler ve uzun süre geri dönmezler.

Infinite Crisis serisinde, Zamaronların kökeni yeniden değiştirildi. Bu yeni köken hikayesine göre, Zamaronlar, OA’yı, Guardianlar duygularını bastırmak istediği için terk edip Zamaron gezegenine yerleşen, orada buldukları parazit kristali kullanan ve intikam almalarını sağlayacak Star Sapphire taşlarını yaratma imkanını kullanan OA’nın dişileridir. Bundan sonra da evrende nefretle gezegenleri bulup zorla kalplerine aşkı yerleştirmeyi görev edinirler. Zamanla, ölülerin diriltildiği Blackest Night serisinde, gezegene yerleştiklerinde buldukları kristallerin ait olduğu iki cesedin, Khufu ve Chay-Ara’ya yani Hawkman ve Hawkgirl’e ait olduğunu öğrenirler. Dirilen iki ceset, merkez bataryasındaki enerjiyi tamamen çekip gezegeni mahvederler. Zamaronlar, bataryalarını düzeltip gezegenlerini toparlarlar. Daha sonra savaş tehditleri alsalar da çok kez kendilerini savunup bağımsız bir kültür olarak yaşamaya devam ederler.

Guardians

OA’da kalan ve evreni korumaya niyetlenen son Maltuslular ise Guardians of the Universe ismini alırlar. Bunun için kendilerine bazı yardımcılar gerekmektedir. Bir polis gücü kurmaya karar verirler. Robotlar inşa ederler ve onları oldukça güçlü bir forma soktuktan sonra evrene salarlar. Manhunters adınıverdiklerini bu androidler, milyonlarca yıl boyunca evreni korurlar. Bu süreçte, muhafızlar, evreni daha derli toplu denetleyebilmek için 3600 farklı bölgeye ayırırlar ve bu bölgelere “Sektör” adını verirler. Ancak günün birinde Manhunter birlikleri sistem görevlerinin zıttı yönde haraket ederler ve evrende var olan bütün organik varlıkları yok etmeye niyetlenirler. İlk yok edecekleri yer, Sektör 666’dır. Tüm gezegeni yok ederler. Ancak daha ileriye gidemeden muhafızlar tarafından engellenirler. Kaçabilenler ise daha sonra bu amaçlarını sürdürmek için çabalamaya devam ederler.

Bu faciadan sonra muhafızlar, evreni koruyacak varlıkların canlı ve duygusal varlıklar olması gerektiğine inanırlar. Böylece, taşıyıcısının düşündüğü şeyleri maddeye çevirebilen güç yüzüklerini yaratılar. Bu yüzüklerin sınırı, taşıyıcısının hayal gücüdür. Bu yüzükler, taşıyıcılarını kendileri seçerler ve yaratıldıktan sonra arayışa geçerler. Yüzükler “irade” gücüyle çalışır. Ve sonunda yüzükleri taşıyan birliğe Green Lantern Corps denir. Yeşil rengi kullanırlar, güçlerini OA’da bulunan, irade gücüyle ve muhafızların enerjisiyle dolu merkez bataryasından alırlar. Bu birlik oldukça başarılı olsa da içlerinden birisi, Hal Jordan delirince Parallax adını alır, OA’ya gelene kadar karşısına çıkan tüm fenerleri öldürür ve merkez bataryasını patlatarak bütün muhafızların sonunu getirir. Geriye sadece Ganthet isimli bir muhafız kalır.

Ganthet, son yüzüğü, Kyle Rayner’a verir ve Rayner zamanla tüm muhafızları yeniden diriltmeyi başarır. Ancak bu sefer hepsi erkek olmak yerine, dişi olarak da dirilenler olur. Zamanla Green Lantern Corps’u yeniden inşa ederler. Aralarında, duygusallık barındıran Ganthet ve Sayd gibilerini kovarlar. Kovulan iki muhafız zamanla evrimleşir ve umudu temsil eden mavi bir enerjinin yaratıcıları olur. Birlikte, yeşil fenerlere yardımcı olacak bir polis gücünü daha yaratmaya başlarlar. Blackest Night döneminde yaşanan karanlık olayların sonunda, 12 baş muhafızın sayısı 6’ya düşer. Star Sapphirelara izin verdiklerini ama Kırmızı Fenerleri öldüreceklerini söylerken, Turuncu Fener Larfleeze ile anlaşmaları sonucunda Vega yıldız sistemini, Green Lanternlara bağlı bir sistem olmaktan çıkarırlar. Vega sistemindeki kaos dönemini anlatan bir seri ararsanız, Tom King’in Omega Men serisine bakabilirsiniz.

Zaman içinde, evreni ilk defa tehlikeye sokan Krona geri döner ve bütün duyguları kontrol ederek muhafızlara ve evrene saldırır. Hal Jordan ve Sinestro tarafından durdurulur ancak Muhafızlar, Krona ile olan savaşta, Hal Jordan başta olmak üzere, fenerlerin git gide kendi başlarına hareket etmeye başladığını görürler ve elebaşları Hal Jordan’ı birlikten kovarlar. Kyle Rayner ise bu yapılanlardan sonra her duygunun temsilcisiyle birlikte, kendilerine New Guardians dedikleri bir ekip kurar. Artık ortalığın iyice dağıldığını gören muhafızlar, Green Lantern birliğinin de sonunun geldiğini düşünerek Üçüncü bir ordu yaratmaya niyetlenir. (Third Army). Bunun için, zamanında yüzükleri yaratmak için çektikleri enerjinin kaynağına, First Lantern adını verdikleri varlığa giderler. Bu varlığın ismi Volthoom’dur ve milyarlarca yıl önce bir hapishanede mahkum bırakılmıştır. Onun başında ise, zamanında şu anki muhafızların esir olarak bıraktıkları diğer OAlılar vardır. Volthoom’un enerjisini kullanarak, kendi iradelerinden bir üçüncü orduyu yaratırlar. Ancak bunun yetmediğini görerek Volthoom’dan daha fazla enerji çekmeye başlarlar ve zamanla First Lantern’ın hapishanesi zayıflar. Fenerler, ihanete uğradıklarını öğrenirler, Kyle’ın New Guardians’ı ve Kırmızı Fenerlerin Manhunter ordusuyla beraber Third Army’i yok ederler. Bu da First Lantern’ın serbest kalmasına sebep olur.

Volthoom, zamanında sadece bilim adamı olan Maltuslulara duygusal spektrumun ne olduğunu, nasıl kullanılacağını öğreten varlıktır. Ancak zamanla tehlikeli olduğu anlaşıldığı için bir kapana kilitlenmiştir. Bir kara deliğin içine mahkum edilmiş, başına Hidden Ones adını alacak olan birkaç gariban muhafız dikilmiştir. Diğerleri de gidip Manhunter ordusunu yaratmıştır. Yani Volthoom, ilk birliğin yaratıldığı zamanda mahkum edilmişti. Nihayetinde Volthoom öldürülür ve fenerler serbest kalır. Kurtarılan zavallı birkaç muhafız, Hidden Ones, evrende ne olup bittiğini anlamak için kendilerine zaman isterler, birliğin başına Hal Jordan’ı koyarak, Kyle Rayner’la beraber evreni tanımaya başlarlar. Günümüzde, Green Lantern Corps ile yönetimsel çok bağları olmasa da var olan tek muhafızlar bunlardır ve bunlara “Templar Guardians” denir.

Duygusal Spektrum nedir?

“Emotional Spectrum”, duyguların kullanılarak bazı renkler aracılığıyla biçim almasını sağlayan gücün kaynağıdır.

Bir güç olarak vücut bulan duygular ve avatarları nelerdir?

Öfke (Rage): Manhunterların katlettiği Sektör 666’dan geriye kalanların intikam duygusunu taşır. Butcher isimli bir avatarı vardır.

Açgözlülük (Greed): Tek bir fenerin, Larfleeze’in bencillik duygusudur. Ophidian isimli bir avatarı vardır.

Korku (Fear): Korugar gezegenini demir yumrukla yöneten Sinestro’nun, korku salmak üzerine kurulu duygusudur. Parallax isminde bir avatarı vardır.

İrade (Will): Korkunun üstesinden gelebilme ve irade sahibi olmanın duygusudur. Yeşil Fener birliğinin duygusudur. Ion isimli bir avatarı vardır.

Umut (Hope): Gantlet ve Sayd’ın, Green Lanternlara yardım etmesi için kurduğu duygu ve bunun birliğidir. Adara isimli bir avatarı vardır.

Şefkat (Compassion): İlkel duygular taşıyan Indigo kabilesinin duygusudur. Proselyte isminde bir avatarı vardır.

Aşk (Love): Zamoranların kurduğu medeniyette Star Sapphireların sahip olduğu duygudur. Predator isimli bir avatarı vardır.

Ölüm (Death): Bir duygu değil ancak ölüm büyücülüğü yapan Nekron’un, Siyah Fenerler yaratmasını sağlar. Avatarı bizzat Nekron’dur.

Yaşam (Life): Yaşamı var eden güçtür. Avatarına Entity denir. Ayrıca Kyle Rayner da bir dönem beyaz fener olarak bu gücün avatarlığını yapmıştır.

Tabii ki spektrumun dalları çok daha kapsamlı bir mesele. En az muhafızların tarihleri kadar incelenmesi gereken bir konu. Bu yüzden tüm fenerlere, avatarlarına, duygularına başka bir yazıda değineceğiz. O zamana dek, diğer kozmik DC yazılarımıza bakmayı unutmayın!

Yorumlar