GAL SİNEMA – FOTOĞRAF YARIŞMASI

Sanatın bireylerin potansiyelini ortaya çıkartması adına oldukça mühim bir itici güç olduğunun farkındalığı ile gerek öğrencilerin gerekse eğitim kurumlarının ortak sanat projelerinde yer almasının toplumsal gelişim adına getirisinin de farkındayız. Bu bilinci de olabildiğince bulaşıcı yapma yayma gayreti içerisindeyiz.

Bu gayretin neticesi olarak çalışmalarımızı bireyleri cesaretlendirmek, motive etmek, yaratıcılıklarının ön planda olmasını sağlamak ve başarılarını takdir etmek adına birçok kültür-sanat faaliyetine destek vermeye ve yürütmeye devam ediyoruz.

Bursa Gazi Anadolu Lisesi Sinema Topluluğu başkanı ve aynı zamanda Çizgi Kafe Instagram sorumlusu olan Sanem PAŞAOĞLU, Çizgi Kafe ve çok değerli bir gizli bir sponsor işbirliğiyle, bu argümana istinaden; sanatın toplumun kendini ifade etmesi ve sorunlarını dile getirmesi açısından en etkili dil olduğunun bilinciyle ve toplumsal ve psikolojik sorunların sanat aracılığıyla ele alınmasını desteklemek fikrinden hareketle tüm lise ve üniversite öğrencilerimizin katılabileceği Fotoğraf Yarışması düzenlemeye karar verdik.

Yarışma ile amaçlanan, öğrencilerin yaşadığı sorunları, edindiği stresi ve kaygılarını, yaratıcı bakış açısından ve etki gücünden yararlanarak yeni bir bilinç oluşturmaya ve farkındalık yaratmaya yarattıkları tek bir karelik dünya ile ile teşvik etmektir. Bu tahayyülden hareketle lise ve üniversite öğrencilerinin ortak bir amaç uğruna rekabete girip kaynaşacak olması harici fotoğrafçılığa ilgi duyan bireylerin kazandıracağı yeni fikirler ve vereceği ilhamlar için oldukça heyecanlıyız.

Sanem PAŞAOĞLU

GAL Sinema Topluluk Başkanı ve Yarışma Sanat Yönetmeni

 

I

KAPSAM

 • Fotoğraf Yarışması projesi Bursa Gazi Anadolu Lisesi Sinema Topluluğu başkanı Sanem PAŞAOĞLU ile değerli bir gizli sponsor iş birliğiyle gerçekleştirilmektedir.
 • Fotoğraf Yarışması tüm lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra katılım koşullarına uyan tüm fotoğrafçılık ile ilgilenenlere açıktır.

 

II

KATILIM KOŞULLARI

 • Fotoğraf Yarışması en önemli şartı katılımcının herhangi bir lise ve üniversitede kaydının aktif halde bulunmasıdır.
 • Fotoğraf severlerin yarışmaya katılacağı fotoğraflar ilk kez sadece bu yarışma için çekilmelidir Fotoğraf Yarışmasının teması “Ne İstiyorsunuz?” sorusu üzerinedir. Fotoğraf severler bu soruyu bir gencin gözünden dikkate alarak istediği alana çekip istediği şekilde cevaplayabilir, Başvuru sahibinin bu yarışma için paylaşacağı fotoğrafın, daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış olması gerekmektedir. Herhangi bir yarışmaya katılıp derece elde etmeyen fotoğraflar ve daha önce başka yarışmalarda ödül almış fotoğraflar da bu yarışmaya katılamaz. Her yarışmacı en fazla iki(2) eser ile başvuruda bulunabilir. Bu eserler için de 2 ayrı başvuru yapmalıdır.
 • Bir esere sadece 1 kişi katkıda bulunabilir ve 2. bir kişiyle başvuru yapılamaz. Eser sahibi yalnız 1 kişi olmalıdır.
 • Fotoğraflar renkli ve renksiz olabilir Fotoğraflar istenilen boyutta olabilir.
 • Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir. Fotoğrafın özünü değiştiren uygulamalar ve/veya kolaj kabul edilmeyecektir. İstenen ölçülere uymak şartı ile yeni kadrajlama yapılabilir. Bu konuda jürinin kanaati esastır. Gerek duyulduğunda fotoğrafların ham halleri yarışmacıdan talep edilir. Katılım şartlarına uymayan fotoğrafların sahipleri hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Fotoğraf üzerinde tarih, isim, logo vb. gibi işaretler bulunmamalıdır. Kenar boşluğu ve paspartu olmamalıdır.
 • Yüklenecek fotoğraflar 5 MB’tan küçük, 20 MB’tan büyük olmamalıdır.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
 • Fotoğraf çekiminde her tür teknik serbesttir.
 • Yarışmaya katılan sanatçılar eser içerisinde model olarak insan unsuru kullanmışsa veya kadraja giren ve fotoğrafın bütününde ya da herhangi bir detayında yer alan kişinin yüzü belirgin şekilde görünüyorsa, fotoğraf sanatçısının eserinde yer alan kişiden ıslak imzalı izin belgesi alması gerekmektedir. İmza olmaması halinde de fotoğrafta yüzü belirgin kişi rahatsızlığını dile getirmesi durumunda tüm mesuliyet fotoğraf sahibine aittir Yarışmamızda sansür yoktur. Kişi istediği şekilde sanatını icra edebilir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, eser kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan; ödül almış fotoğrafların katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Yarışmacı fotoğrafı yüklemeden önce web sitesindeki başvuru formunu eksiksiz doldurulmalıdır.
 • Yarışmada ödül alan eserler @galsinema ve @cizgikafecom Instagram sayfaları tarafından yayınlanacaktır.

 

III

DEĞERLENDİRME VE JÜRİ

 • Proje değerlendirmeleri ön seçici kurul ve jüri tarafından iki aşamalı olarak yapılacaktır.
 • Jürilerimiz 2 değerli isim olacak olup başvuru sürecinden sonra açıklanacaktır.
 • Ön seçici kurul ilk değerlendirmeleri fotoğraf üzerinden yapacaktır. Bu açıdan fotoğrafların özenli bir şekilde yüklenmiş olması önemlidir. Kurala uygun olmayan fotoğraflar ana jürimize ulaşmadan yarışma dışı kalır.
 • Yarışmanın Sanat Yönetmeni Sanem PAŞAOĞLU, duyurulan jüri isimlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 

IV

BAŞVURU

 • Başvurular fotoğraf sahibi tarafından yapılmalıdır.
 • Fotoğraf eser sahipleri başvurularını en geç 15 Eylül 2023 günü saat 23:59’a kadar yapmış olmalıdır.
 • Yarışmanın Sanat Yönetmeni Sanem PAŞAOĞLU yarışma takviminde uygun görmesi halinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 • Mücbir sebeplerin söz konusu olduğu durumlarda, Fotoğraf Yarışması ertelenebilecek, mücbir sebeplerin devam etmesi durumunda ise gerekli görülmesi halinde yarışma sonlandırılabilecektir.
 • Başvuru sayısı asgari 120 olarak belirlenmiştir. Başvuru sayısının 120 adetin altında kalması durumunda yarışma iptal edilecektir.

 

V

TELİF HAKLARI

 • Fotoğraf Yarışması’na katılan projeler özgün olmalıdır. (başkalarına ait veya anonim eserlerden yapılan uyarlamalar katılamaz)
 • Özgün olmadığı anlaşılan eserlerin başvuruları reddedilir. Özgün olmadığı sonradan anlaşılan eserlerin sahiplerinden ödülleri geri alınır.
 • Fotoğraf Yarışması’na katılan fotoğrafların telif hakları (fikri mülkiyet hukukundan kaynaklanan) ihlaller ile ilgili her türlü hukuki ve cezai sorumluk başvuru sahibine aittir. Bu çerçevede yarışmaya katılan her katılımcı, fotoğrafların 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) madde 14, 15, 16 manevi hakları ile FSEK madde 21, 22, 23, 24 ve 25’te yer alan işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarının kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi durumda katılımcının başvurusu reddedilir ve/veya verilen ödül geri alınır.
 • Yarışmaya başvuran kişiler, fotoğrafların Çizgi Kafe ve Bursa Gazi Anadolu Lisesi Sinema Topluluğunca tarafından arşiv amacıyla bünyesinde saklanmasına izin verirler.

 

VI

ÖDÜLLER

 • Birincilik Ödülü: Fotoğraf Makinesi
 • İkincilik Ödülü: 5.000 TL
 • Üçüncülük Ödülü: 2.000 TL

 

Başvuru için buraya tıklayınız.

Yorumlar