GAL SİNEMA – KISA FİLM SENARYO YARIŞMASI

 

Sanatın bireylerin potansiyelini ortaya çıkartması adına oldukça mühim bir itici güç olduğunun farkındalığı ile gerek öğrencilerin gerekse eğitim kurumlarının ortak sanat projelerinde yer almasının toplumsal gelişim adına getirisinin de farkındayız. Bu bilinci de olabildiğince bulaşıcı yapma yayma gayreti içerisindeyiz

Bu gayretin neticesi olarak çalışmalarımızı bireyleri cesaretlendirmek, motive etmek, yaratıcılıklarının ön planda olmasını sağlamak ve başarılarını takdir etmek adına birçok kültür-sanat faaliyetine destek vermeye ve yürütmeye devam ediyoruz.

Bursa Gazi Anadolu Lisesi Sinema Topluluğu başkanı ve aynı zamanda Çizgi Kafe Instagram sorumlusu olan Sanem PAŞAOĞLU, Çizgi Kafe ve çok değerli bir gizli bir sponsor işbirliğiyle, bu argümana istinaden; sanatın toplumun kendini ifade etmesi ve sorunlarını dile getirmesi açısından en etkili dil olduğunun bilinciyle ve toplumsal ve psikolojik sorunların sanat aracılığıyla ele alınmasını desteklemek fikrinden hareketle tüm lise ve üniversite öğrencilerimizin katılabileceği Kısa Film Senaryo Yarışması düzenlemeye karar verdik.

Yarışma ile amaçlanan, öğrencilerin toplumsal konularda sinemanın yaratıcı bakış açısından, etki gücünden yararlanarak yeni bir bilinç oluşturmaya ve farkındalık yaratmaya yarattıkları evren ile teşvik etmesidir. Bu tahayyülden hareketle lise ve üniversite öğrencilerinin ortak bir amaç uğruna rekabete girip kaynaşacak olması harici sinemaya ilgi duyan bireylerin kazandıracağı yeni fikirler ve vereceği ilhamlar için oldukça heyecanlıyız.

Sanem PAŞAOĞLU

GAL Sinema Topluluk Başkanı ve Yarışma Sanat Yönetmeni

 

I

KAPSAM

 • Kısa Film Senaryo Yarışması projesi Bursa Gazi Anadolu Lisesi Sinema Topluluğu başkanı Sanem PAŞAOĞLU ve gizli bir sponsor iş birliğiyle gerçekleştirilmektedir.
 • Kısa Film Senaryo Yarışması tüm lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra katılım koşullarına uyan tüm senarist adaylara açıktır.

 

II

KATILIM KOŞULLARI

 • Kısa Film Senaryo Yarışması’nın en önemli şartı katılımcının herhangi bir lise ve üniversitede kaydının aktif halde bulunmasıdır.
 • Senarist adayların yazacağı senaryolar ilk kez sadece bu yarışma için kaleme alınmalıdır Senaryo Yarışmasının belli bir teması yoktur. Senarist istediği konuda yazabilir.
 • Senaryo adayları kısa metraj film senaryolarıyla katılabilir. Filmin süresi en fazla 20 dakika olarak düşünülmelidir.
 • Başvuru sahibi ve varsa diğer senaristler daha önce senaryo ya da senaryolar yazmış olsalar dahi bu senaryoların filme çekilmemiş ve yarışmaya katılmamış olması gerekmektedir.
 • Herhangi bir yarışmaya katılıp derece elde etmeyen senaryolar ve daha önce başka yarışmalarda ödül almış senaryolar bu yarışmaya katılamaz.
 • Yarışmaya filmin yanı sıra animasyon için kaleme alınan kısa metraj senaryoları katılabilir Senaryolar Amerikan senaryo yazım formatında olmalıdır. Amerikan formatında olmayan senaryolar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 • Senaryolar en az 5; en fazla 20 sayfa olabilir.
 • Kapak sayfa sayısı olarak tanımlanmaz. Kapak harici sayfalar sayılır.
 • Senaryonun hiçbir yerinde katılımcının kimliğini belli eden herhangi bir ibare (ad, soyadı, vb.) yer almamalıdır.
 • Senaryo kapak sayfasında eser adı, 6 haneli sadece rakam ve harften oluşturduğu yazar rumuzu ve kaç sayfa olduğunu yazan bilgiler yazmalıdır. (Rumuz formatı: ABC123. Örnek Rumuz: SNM404)
 • Her yarışmacı sadece bir eser ile başvuruda bulunabilir.
 • Bir esere en fazla 1 kişi katkıda bulunabilir. 1 kişiden fazla eser sahibi olmaz.
 • Senaryo Courier New One fontu kullanılarak 12 punto boyutunda yazılmalıdır. Satır aralığı 1,5 satır, kenar boşlukları (alt, üst, sağ, sol) 2,5 cm olarak ayarlanmalıdır.
 • Senaryolar başvuru platformuna bilgisayar ile yazılmalı ve PDF formatında yüklenmelidir. Diğer formatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 • Senaryolar elle yazılmamalı ve çıktı alınarak kayıt olmak isteyen kişilerin başvurusu kabul edilmemektedir.
 • Celtx ve Final Draft benzeri senaryo yazım programlarında yazılmış senaryolar, PDF formatında dönüştürülerek sisteme yüklenmelidir.
 • Senaryonun en fazla 1 sayfa uzunluğundaki sinopsisinin PDF formatında sisteme yüklenmesi zorunludur. Sinopsisi olmayan senaryolar, yarışma dışı kalır.
 • Senaryolar Türkçe ya da İngilizce dilinde yazılmış olmalıdır.
 • Yarışmacı senaryoyu yüklemeden önce web sitesindeki başvuru formunu eksiksiz doldurmalıdır.

 

III

DEĞERLENDİRME VE JÜRİ

 • Proje değerlendirmeleri ön seçici kurul ve jüri tarafından iki aşamalı olarak yapılacaktır Jürilerimiz 3 değerli isim olacak olup başvuru sürecinden sonra açıklanacaktır.
 • Ön seçici kurul ilk değerlendirmeleri senaryolar üzerinden yapacaktır. Bu açıdan senaryoların özenli bir şekilde yazılmış olması önemlidir. Kurala uygun olmayan senaryolar ana jürimize ulaşmadan yarışma dışı kalır.
 • Yarışmanın Sanat Yönetmeni Sanem PAŞAOĞLU, duyurulan jüri isimlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 

IV

BAŞVURU

 • Başvurular senaryo sahibi tarafından yapılmalıdır.
 • Senaryo eser sahipleri başvurularını en geç 15 Eylül 2023 günü saat 23:59’a kadar yapmış olmalıdır.
 • Yarışmanın Sanat Yönetmeni Sanem PAŞAOĞLU yarışma takviminde uygun görmesi halinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 • Mücbir sebeplerin söz konusu olduğu durumlarda, Kısa Film Senaryo Yarışması ertelenebilecek, mücbir sebeplerin devam etmesi durumunda ise gerekli görülmesi halinde yarışma sonlandırılabilecektir.
 • Başvuru sayısı asgari 100 olarak belirlenmiştir. Başvuru sayısının 100 adetin altında kalması durumunda yarışma iptal edilecektir.

 

V

TELİF HAKLARI

 • Kısa Film Senaryo Yarışması’na katılan projeler özgün olmalıdır. (başkalarına ait veya anonim eserlerden yapılan uyarlamalar katılamaz)
 • Özgün olmadığı anlaşılan ve uyarlama eserlerin başvuruları reddedilir. Özgün olmadığı sonradan anlaşılan projelerin sahiplerinden ödülleri geri alınır.
 • Kısa Film Senaryo Yarışması’na katılan eserlerin telif hakları (fikri mülkiyet hukukundan kaynaklanan) ihlaller ile ilgili her türlü hukuki ve cezai sorumluk başvuru sahibine aittir. Bu çerçevede yarışmaya katılan her katılımcı, senaryolarının 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) madde 14, 15, 16 manevi hakları ile FSEK madde 21, 22, 23, 24 ve 25’te yer alan işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarının kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi durumda katılımcının başvurusu reddedilir ve/veya verilen ödül geri alınır.
 • Yarışmaya başvuran kişiler, eserlerin Çizgi Kafe ve Bursa Gazi Anadolu Lisesi Sinema Topluluğunca tarafından arşiv amacıyla bünyesinde saklanmasına izin verirler.

 

VI

ÖDÜLLER

Birincilik Ödülü:

 • 10.000 TL’lik kitap kuponu, 6 aylık Netflix, Blu Tv, MUBİ, Disney+ ve Prime Video üyeliği ve 3 özel etkinlik davetidir.
 • Kupon nakde çevrilebilir.
 • 3 özel etkinlik değerli isimlerle yüz yüze sohbet ve tanışma şansı ile film/dizi set gezisinden oluşmaktadır.*

İkincilik Ödülü:

 • 5.000 TL’lik kitap kuponu, 6 aylık Netflix, Blu Tv, MUBİ, Disney+ ve Prime Video üyeliği ve 1 özel etkinlik davetidir.
 • Kupon nakde çevrilebilir.
 • 1 özel etkinlik film/dizi set gezisinden oluşmaktadır.*

Üçüncülük Ödülü:

 • 2.500 TL’lik kitap kuponu, 6 aylık Netflix, Blu Tv, MUBİ, Disney+ ve Prime Video üyeliği ve 1 özel etkinlik davetidir.
 • Kupon nakde çevrilebilir.
 • 1 özel etkinlik değerli isimlerle yüz yüze sohbet ve tanışma şansıdır.*

*Buradaki set gezileri kişinin müsaitliğine göre ayarlanır. Değerli isimlerle sohbetler de herkes için farklıdır. İster yüz yüze isterse uzaktan görüşebilirler. Bu değerli isimler de jürilerle birlikte açıklanacaktır.

 

Başvuru için buraya tıklayınız.

Yorumlar